?>

Višňové

Višňové


První písemná zmínka o tvrzi, jež je v majetku domácího rodu Jana a Matouše z Višňové, se datuje do roku 1234. Jan z Višňové pravděpodobně patřil k členům družiny Přemysla Otakara II. v dobách jeho působení na Moravě. Višňové je jeden z nejstarších moravských predikátů. V roce 1253 je zde poprvé doložen kostel s farářem Ottou. Gotický kostel svatého Jana Křtitele ve středu městyse byl postavený na přelomu 13. a 14. století. V letech 1894 až 1901 byl upraven v romantickém stylu.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Městys Višňové se nalézá na samém konci Jevišovické pahorkatiny. Tuto polohu dokládá i rozdílná nadmořská výška katastru o rozloze 1530 ha, která kolísá od necelých 400 m nadmořské výšky na jednom konci katastru po 270 metrů na druhém konci katastru ve směru západ východ. Polohově ho najdeme téměř ve středu mezi městy Miroslav, Moravský Krumlov, Moravské Budějovice a Znojmo. Višňové je vinařskou obcí s více jak 1100 obyvateli, dnes opětovně užívající status městyse. Městys Višňové najdeme jižním směrem nedaleko přírodního parku Rokytná. Rozkládá se na pravém břehu potoka Skaličky, na kterém je vybudován rybník Jazírka, pod kopcem Stará hora, který je situován severně od městyse. Jižně od městyse jsou vinohrady, katastr končí u dunajovické přehrady. Západně se rozkládá Mikulovický les, na východ se otevírá krajina do rozsáhlého a neopakovatelného výhledu na celou Pálavu.

V jižní části obce stojí zámek obklopený krajinářským parkem s celou řadou vzácných dřevin. Dnešní podobu získal zámek roku 1831. Až do roku 1838 se majitelé panství poměrně rychle střídali, až Višňové koupili hrabata Spiegel-Diesenbergové, kteří vlastnily zámek až do druhé světové války. Ti nechali zámek přestavět klasicistně a upravovali.