?>

Lednice

Lednice


Zámek v Lednici je součástí Lednicko-valtického areálu – přírodně-krajinářského celku o rozloze skoro 300 km2. Především v 18. a 19. století jej ruku v ruce s přírodou budovali Lichtenštejnové. Od roku 1996 je tato „Zahrada Evropy“ na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Není divu! Kromě čarokrásných zámků v Lednici a Valticích ji zdobí množství menších saletů: třeba romantická zřícenina Janův hrad, klasicistní myslivna Lovecký zámeček, Apollónův chrám s dórským sloupořadím, Rybniční zámeček, jehož odraz zdobí hladinu Prostředního rybníka, Hraniční zámeček, Belvedér, vyhlídka Kolonáda na Reistně, Rendez-vous též zvaný Dianin chrám, prsaté Tři Grácie, Akvadukt, Obelisk, Vodárna v maurském stylu a Minaret. Tuto pro střední Evropu netypickou stavbu nechal v roce 1802 postavit ve svém zámeckém parku kníže Alois Josef I. Lichtenštejn. Architektem byl Josef Hardmuth, známý také jako vynálezce tužky. Hardmuth navrhl 60 m vysokou vyhlídkovou věž, která kopíruje jeden ze symbolů islámu – minaret. Vzhledem k povaze podloží, kde se hojně vyskytují tekuté písky, bylo potřeba stavbu založit na dřevěných pilotách a trámech. Také díky tomu se cena stavby vyšplhala takřka na jeden milion zlatých. 

 

AKCE
Cyklostezka

Vážení přátelé, vytvořili jsme pro vás cyklostezku PUTOVÁNÍ ZA BOBULEMI, vedoucí několika...
KONTAKTY
iGi Moravia PUTOVÁNÍ ZA BOBULEMI
Marek Cigánek
Bulhary 21, 691 89 Bulhary
tel: +420 775 055 557
IČ: 68098987
info@putovanizabobulemi.cz
b5
b6